આ વેબસાઇટ પર પરીપત્રો સ્પષ્ટ જોવા માટે પરીપત્ર પર માઉસથી right ક્લિક કરો. ત્યારબાદ open with new tab કરવાથી જમણી બાજુ નવુ પેજ ખુલશે. પછી તેને zoom કરીને જોવુ.પછી પ્રિંટ કાઢી શકાશે

શનિવાર, 28 જૂન, 2014

ધો-9-મા પ્રવેશ આદેશ

માહિતિ H.B.VAGHELA-nagnesh-9925338660

ટિપ્પણીઓ નથી:

ટિપ્પણી પોસ્ટ કરો